Läs bibeltext

Fil 2:20
Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er.
Fil 2:21
Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu Kristi sak.
Fil 2:22
Men ni vet vad han har gett prov på. Som en son hjälper sin far, så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig.
Fil 2:23
Honom hoppas jag alltså kunna skicka så snart jag har sett hur det går för mig.
Fil 2:24
I min tro på Herren litar jag på att snart också kunna komma själv.
Fil 2:25
  Jag har emellertid funnit det nödvändigt att skicka vår broder Epafroditos till er, min medarbetare och medkämpe som ni sände hit för att han skulle hjälpa mig med det jag behövde.
Fil 2:26
Han har längtat efter er alla och har varit olycklig över att ni hörde att han hade blivit sjuk.
Fil 2:27
Och sjuk var han verkligen, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, så att jag skulle slippa uppleva sorg på sorg.
Fil 2:28
Därför är jag så mycket mer angelägen om att skicka honom, för att ni skall få glädjen att återse honom och jag själv få mina bekymmer lättade.
Fil 2:29
Ta alltså emot honom i Herren och med stor glädje. En man som han skall ni hedra;
Fil 2:30
det var i sitt arbete för Kristus som han var nära döden. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge.