Läs bibeltext

Fil 3:9
och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror.
Fil 3:10
Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans -
Fil 3:11
kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda.
Fil 3:12
  Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp.
Fil 3:13
Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig
Fil 3:14
och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.
Fil 3:15
Det är så vi skall tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt skall Gud upplysa er även där.
Fil 3:16
Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit.
Fil 3:17
Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er.
Fil 3:18
Många - jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar - är fiender till Kristi kors,
Fil 3:19
de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska.