Läs bibeltext

Fil 3:12
  Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp.
Fil 3:13
Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig
Fil 3:14
och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.
Fil 3:15
Det är så vi skall tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt skall Gud upplysa er även där.
Fil 3:16
Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit.
Fil 3:17
Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er.
Fil 3:18
Många - jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar - är fiender till Kristi kors,
Fil 3:19
de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska.
Fil 3:20
Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.
Fil 3:21
Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.
Fil 4:1
Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.