Läs bibeltext

Fil 3:17
Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er.
Fil 3:18
Många - jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar - är fiender till Kristi kors,
Fil 3:19
de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska.
Fil 3:20
Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.
Fil 3:21
Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.
Fil 4:1
Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.
Fil 4:2
Jag uppmanar Euodia och uppmanar Syntyche att vara eniga för Herrens skull.
Fil 4:3
Ja, dig också, som är en verklig vän, ber jag: hjälp dem, ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok.
Fil 4:4
  Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.
Fil 4:5
Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära.
Fil 4:6
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.