Läs bibeltext

Fil 4:10
Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle.
Fil 4:11
Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har.
Fil 4:12
Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist.
Fil 4:13
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.
Fil 4:14
Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge.
Fil 4:15
Ni filipper vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget.
Fil 4:16
Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång.
Fil 4:17
Men det är inte era gåvor jag är angelägen om utan den allt rikare vinsten för er egen räkning.
Fil 4:18
Jag har fått vad jag skall ha och mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig - en rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag.
Fil 4:19
Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.
Fil 4:20
Härligheten tillhör vår Gud och fader i evigheters evighet, amen.