Läs bibeltext

Fil 4:13
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.
Fil 4:14
Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge.
Fil 4:15
Ni filipper vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget.
Fil 4:16
Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång.
Fil 4:17
Men det är inte era gåvor jag är angelägen om utan den allt rikare vinsten för er egen räkning.
Fil 4:18
Jag har fått vad jag skall ha och mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig - en rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag.
Fil 4:19
Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.
Fil 4:20
Härligheten tillhör vår Gud och fader i evigheters evighet, amen.
Fil 4:21
Hälsa alla som är heliga i Kristus Jesus. Bröderna här hos mig hälsar er.
Fil 4:22
Alla de heliga hälsar er, särskilt de som arbetar vid kejsarens hov.
Fil 4:23
  Nåd från herren Jesus Kristus åt er ande.