Läs bibeltext

Kol 1:12
och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset.
Kol 1:13
Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike,
Kol 1:14
och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.
Kol 1:15
Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen,
Kol 1:16
ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom.
Kol 1:17
Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.
Kol 1:18
Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste,
Kol 1:19
ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom
Kol 1:20
och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
Kol 1:21
  Och ni, som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar,
Kol 1:22
också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga,