Läs bibeltext

Kol 1:15
Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen,
Kol 1:16
ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom.
Kol 1:17
Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.
Kol 1:18
Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste,
Kol 1:19
ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom
Kol 1:20
och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
Kol 1:21
  Och ni, som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar,
Kol 1:22
också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga,
Kol 1:23
om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.
Kol 1:24
Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan.
Kol 1:25
Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull: att låta Guds ord nå sin fullbordan.