Läs bibeltext

Kol 1:24
Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan.
Kol 1:25
Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull: att låta Guds ord nå sin fullbordan.
Kol 1:26
Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga.
Kol 1:27
Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten.
Kol 1:28
Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus.
Kol 1:29
Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig.
Kol 2:1
Jag vill att ni skall veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen,
Kol 2:2
för att de skall styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus;
Kol 2:3
i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda.
Kol 2:4
Detta säger jag för att ingen skall kunna övertala er under falska förespeglingar.
Kol 2:5
Ty även om jag är kroppsligen frånvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus.