Läs bibeltext

Kol 3:12
  Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
Kol 3:13
Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.
Kol 3:14
Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.
Kol 3:15
Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet.
Kol 3:16
Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.
Kol 3:17
Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.
Kol 3:18
Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna.
Kol 3:19
Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem.
Kol 3:20
Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna.
Kol 3:21
Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet.
Kol 3:22
  Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren.