Läs bibeltext


Till de kristna i Thessalonike — Första brevet
 
1 Thess 1:1
Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike som lever i Gud fadern och herren Jesus Kristus. Nåd och frid.
1 Thess 1:2
Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner,
1 Thess 1:3
ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader.
1 Thess 1:4
Gud älskar er, bröder, och vi vet att han har utvalt er.
1 Thess 1:5
Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande, i fullt mått; ni vet ju vad vi förmådde göra bland er, för er skull.
1 Thess 1:6
Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden, med den glädje som den heliga anden ger.
1 Thess 1:7
Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia.
1 Thess 1:8
Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Achaia: överallt har man hört talas om er tro på Gud, och vi behöver inte säga någonting.
1 Thess 1:9
Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden
1 Thess 1:10
och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden.
1 Thess 2:1
Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves.