Läs bibeltext

1 Thess 1:5
Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande, i fullt mått; ni vet ju vad vi förmådde göra bland er, för er skull.
1 Thess 1:6
Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden, med den glädje som den heliga anden ger.
1 Thess 1:7
Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia.
1 Thess 1:8
Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Achaia: överallt har man hört talas om er tro på Gud, och vi behöver inte säga någonting.
1 Thess 1:9
Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden
1 Thess 1:10
och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden.
1 Thess 2:1
Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves.
1 Thess 2:2
Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och förödmjukats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er trots hårt motstånd.
1 Thess 2:3
Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser, orena motiv eller bedrägliga avsikter.
1 Thess 2:4
Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör; det är inte människor vi vill vara till lags, utan Gud, som prövar våra hjärtan.
1 Thess 2:5
Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller haft någon baktanke på egen fördel - Gud är vårt vittne -