Läs bibeltext

1 Thess 2:9
Ni minns ju, bröder, hur vi slet och släpade; dag och natt arbetade vi för att inte behöva ligga någon av er till last när vi förkunnade Guds evangelium för er.
1 Thess 2:10
Ni, och Gud, kan vittna om hur heligt, rätt och oförvitligt vi handlade mot er som tror.
1 Thess 2:11/12
Ni vet att vi förmanade och uppmuntrade varenda en av er som en far sina barn och enträget vädjade till er att leva ett liv värdigt den Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet.
1 Thess 2:13
Därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett människoord utan som vad det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft hos er troende.
1 Thess 2:14
Ni, bröder, har ju följt exemplet från Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus. Vad de har fått utstå av judarna, det har ni fått utstå av era landsmän.
1 Thess 2:15
Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten,
1 Thess 2:16
eftersom de försöker hindra oss från att predika för hedningarna och hjälpa dem att bli räddade. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men nu nås de till slut av Guds vrede.
1 Thess 2:17
Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda från er, till kroppen men inte till själen, hur har vi inte saknat er och gjort allt för att få se er igen.
1 Thess 2:18
Vi har verkligen försökt komma till er - jag, Paulus, mer än en gång - men Satan har hindrat oss.
1 Thess 2:19
Vem är vårt hopp, vår glädje, vår stolta segerkrans inför vår herre Jesus vid hans ankomst om inte ni!
1 Thess 2:20
Ja, ni är vår ära och vår glädje.