Läs bibeltext

1 Thess 3:7
Därför har ni, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden gett oss nytt mod med er tro:
1 Thess 3:8
nu lever vi, när ni står fasta i Herren.
1 Thess 3:9
Hur skall vi tillräckligt kunna tacka Gud för er, för all den glädje över er som vi känner inför vår Gud,
1 Thess 3:10
när vi dag och natt bönfaller honom om att få återse er för att rätta till bristerna i er tro?
1 Thess 3:11
  Måtte vår Gud och fader själv och vår herre Jesus hålla vägen till er öppen för oss.
1 Thess 3:12
Och måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er,
1 Thess 3:13
så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och fader, när vår herre Jesus kommer med alla sina heliga.
1 Thess 4:1
Och nu, bröder, när ni har fått lära er av oss hur ni skall leva för att behaga Gud - och det är ju så ni lever - vill vi i herren Jesu namn vädja till er och mana er att göra ännu mer.
1 Thess 4:2
Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från herren Jesus.
1 Thess 4:3
Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från all otukt.
1 Thess 4:4
Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära,