Läs bibeltext

1 Thess 4:1
Och nu, bröder, när ni har fått lära er av oss hur ni skall leva för att behaga Gud - och det är ju så ni lever - vill vi i herren Jesu namn vädja till er och mana er att göra ännu mer.
1 Thess 4:2
Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från herren Jesus.
1 Thess 4:3
Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från all otukt.
1 Thess 4:4
Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära,
1 Thess 4:5
inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna, som inte känner Gud.
1 Thess 4:6
Ingen får kränka och utnyttja sin broder i det som det här gäller. Herren straffar allt sådant, det har vi redan klart och tydligt låtit er veta.
1 Thess 4:7
Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet.
1 Thess 4:8
Om någon sätter sig över detta är det alltså inte en människa han sätter sig över utan Gud, honom som ger er sin heliga ande.
1 Thess 4:9
  Om broderskärleken behöver vi inte skriva till er; Gud har själv lärt er att älska varandra,
1 Thess 4:10
och kärlek visar ni ju också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi manar er, bröder, att göra ännu mer.
1 Thess 4:11
Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta ert eget och arbeta med era händer så som vi har föreskrivit er.