Läs bibeltext

1 Thess 4:9
  Om broderskärleken behöver vi inte skriva till er; Gud har själv lärt er att älska varandra,
1 Thess 4:10
och kärlek visar ni ju också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi manar er, bröder, att göra ännu mer.
1 Thess 4:11
Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta ert eget och arbeta med era händer så som vi har föreskrivit er.
1 Thess 4:12
Lever ni på det sättet vinner ni de utomståendes aktning och blir inte beroende av någon.
1 Thess 4:13
Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.
1 Thess 4:14
  Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom.
1 Thess 4:15
Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte gå före de avlidna.
1 Thess 4:16
Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först,
1 Thess 4:17
och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.
1 Thess 4:18
Ge nu varandra tröst med dessa ord.
1 Thess 5:1
Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er,