Läs bibeltext

1 Thess 5:1
Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er,
1 Thess 5:2
för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.
1 Thess 5:3
Just när folk säger: "Allt är lugnt och tryggt", då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan.
1 Thess 5:4
Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv.
1 Thess 5:5
Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret.
1 Thess 5:6
Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra.
1 Thess 5:7
De som sover sover om natten, och de som berusar sig är druckna om natten.
1 Thess 5:8
Men vi som tillhör dagen skall vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning och ha hoppet om frälsning som hjälm.
1 Thess 5:9
Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus,
1 Thess 5:10
som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.
1 Thess 5:11
Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.