Läs bibeltext


Till Timotheos — Första brevet
 
1 Tim 1:1
Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp,
1 Tim 1:2
till Timotheos, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre.
1 Tim 1:3
Redan när jag gav mig i väg till Makedonien bad jag dig stanna i Efesos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror
1 Tim 1:4
och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna. Sådant för bara till diskussioner och tjänar inte Guds plan, som verkar genom tro.
1 Tim 1:5
Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro.
1 Tim 1:6
Somliga har glömt bort allt detta och spårat ur i tomt prat.
1 Tim 1:7
De vill lära ut lagen men förstår varken vad de själva säger eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om.
1 Tim 1:8
  Men vi vet att lagen är något gott, om man brukar den rätt
1 Tim 1:9
och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning, för gudlösa och syndare, hädare och förnekare, för dem som bär hand på sin far eller mor, för dråpare,
1 Tim 1:10
för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran.
1 Tim 1:11
Så är det enligt det evangelium om härligheten hos den salige Guden som jag har fått mig anförtrott.