Läs bibeltext

1 Tim 1:15
Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare - och bland dem är jag den störste.
1 Tim 1:16
Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv.
1 Tim 1:17
Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden - hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen.
1 Tim 1:18
Timotheos, mitt barn, detta uppdrag att förmana ger jag dig i enlighet med de profetior som utpekade dig för att du med stöd av dem skall strida den goda striden,
1 Tim 1:19
i tro och med gott uppsåt. Det uppsåtet har somliga släppt, och de har lidit skeppsbrott i tron,
1 Tim 1:20
bland dem Hymenaios och Alexandros, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall lära sig att inte häda.
1 Tim 2:1
Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor,
1 Tim 2:2
för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt.
1 Tim 2:3
Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare,
1 Tim 2:4
som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.
1 Tim 2:5
Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus,