Läs bibeltext

1 Tim 2:1
Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor,
1 Tim 2:2
för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt.
1 Tim 2:3
Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare,
1 Tim 2:4
som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.
1 Tim 2:5
Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus,
1 Tim 2:6
som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne,
1 Tim 2:7
och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel - jag talar sanning, jag ljuger inte - en lärare för hedningarna i tro och sanning.
1 Tim 2:8
  Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll.
1 Tim 2:9
Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder,
1 Tim 2:10
utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga.
1 Tim 2:11
  Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig.