Läs bibeltext

1 Tim 3:14
Jag skriver detta i hopp om att snart få komma till dig.
1 Tim 3:15
Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll - den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.
1 Tim 3:16
Och erkänt stor är vår religions hemlighet:
    Han uppenbarades som jordisk varelse,
    rättfärdigades som andlig,
    skådades av änglarna,
    förkunnades bland hedningarna,
    vann tro i världen
    och togs upp i härligheten.
1 Tim 4:1
Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror,
1 Tim 4:2
spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete,
1 Tim 4:3
folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen.
1 Tim 4:4
Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas, om det tas emot med tacksägelse;
1 Tim 4:5
det blir rent genom Guds ord och genom bön.
1 Tim 4:6
Om du framhåller detta för bröderna tjänar du Kristus Jesus på rätt sätt, styrkt av den goda troslära som du troget har följt.
1 Tim 4:7
Men befatta dig inte med de gudlösa amsagorna. Öva dig i gudsfruktan.
1 Tim 4:8
Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande.