Läs bibeltext

1 Tim 4:12
Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.
1 Tim 4:13
Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer.
1 Tim 4:14
Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig.
1 Tim 4:15
Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg.
1 Tim 4:16
Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig.
1 Tim 5:1
  Mot en äldre man skall du inte använda hårda ord. Vädja till honom som till en far, till yngre män som till bröder,
1 Tim 5:2
till äldre kvinnor som till mödrar, till yngre kvinnor som till systrar, rent och oskyldigt.
1 Tim 5:3
Ge värdigheten som änka endast åt dem som verkligen är änkor.
1 Tim 5:4
Om en änka har barn eller barnbarn, så låt dessa lära sig att vara fromma först och främst inom den egna familjen och visa tacksamhet mot de äldre, ty det är vad Gud vill.
1 Tim 5:5
Den som verkligen är änka och ensamstående har satt sitt hopp till Gud och upphör inte att be och åkalla både dag och natt.
1 Tim 5:6
Men den som bara vill leva gott är död fast hon lever.