Läs bibeltext

1 Tim 6:13
Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen -
1 Tim 6:14
håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst,
1 Tim 6:15
som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre,
1 Tim 6:16
som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.
1 Tim 6:17
Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver.
1 Tim 6:18
Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig.
1 Tim 6:19
Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet.
1 Tim 6:20
Käre Timotheos, ta väl vara på det som har anförtrotts dig. Undvik det gudlösa pratet och invändningarna från en kunskap som bara är kunskap till namnet.
1 Tim 6:21
Somliga berömmer sig av den - så har de också kommit bort från tron.
  Nåd åt er alla.

Till Timotheos — Andra brevet
 
2 Tim 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus,
2 Tim 1:2
till hans kära barn Timotheos. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre.