Läs bibeltext

2 Tim 4:9
Försök komma hit snart.
2 Tim 4:10
Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien.
2 Tim 4:11
Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete.
2 Tim 4:12
Tychikos har jag skickat till Efesos.
2 Tim 4:13
När du kommer, ha då med dig manteln som jag lämnade kvar i Troas hos Karpos, och så böckerna, framför allt mina häften.
2 Tim 4:14
  Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar.
2 Tim 4:15
Akta dig också du för honom, han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse.
2 Tim 4:16
När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det.
2 Tim 4:17
Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap,
2 Tim 4:18
ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.
2 Tim 4:19
Hälsa Prisca och Aquila och Onesiforos familj.