Läs bibeltext

Tit 3:1
Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda makthavare och myndigheter och alltid vara beredda att göra det som är gott.
Tit 3:2
De får inte förolämpa någon utan skall vara fridsamma och försynta och visa ödmjukhet mot alla människor.
Tit 3:3
  Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna, slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi avskydde varandra.
Tit 3:4
  Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
Tit 3:5
räddade han oss - inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig - och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden.
Tit 3:6
Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss,
Tit 3:7
för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.
Tit 3:8
Det är ett ord att lita på.
  Jag vill att du skall inskärpa detta, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att utföra goda gärningar. Dessa föreskrifter är bra och nyttiga för alla människor.
Tit 3:9
Men dumma dispyter om förfäderna och strider och tvister om lagen skall du hålla dig ifrån; de är onyttiga och leder ingenstans.
Tit 3:10
Den som vållar splittring skall du vägra att befatta dig med, efter en första och en andra tillrättavisning.
Tit 3:11
Du kan vara säker på att han har gått vilse och är en syndare som har dömt sig själv.