Läs bibeltext

Filem 7
Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga är vid gott mod tack vare dig, min broder.
Filem 8/9
Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig sådan som jag är: en åldrad Paulus och nu också fånge för Kristi Jesu skull.
Filem 10
Jag vädjar för Onesimos, mitt barn som jag har fött i min fångenskap,
Filem 11
honom som du inte hade någon nytta av förut men som nu är till nytta både för dig och för mig.
Filem 12
När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv.
Filem 13
Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe, när jag nu sitter fången för evangeliets skull.
Filem 14
Men utan ditt samtycke ville jag ingenting göra; det goda du gör skall inte ske av tvång utan av fri vilja.
Filem 15
Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid,
Filem 16
inte längre som en slav utan som något mer än en slav: en kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer skall han då inte vara det för dig, både som människa och som kristen.
Filem 17
  Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag.
Filem 18
Har han vållat dig skada eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning.