Läs bibeltext

Heb 4:14
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.
Heb 4:15
Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.
Heb 4:16
Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Heb 5:1
  Varje överstepräst utses bland människor, och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud genom att frambära offergåvor för deras synder.
Heb 5:2
Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna eftersom han själv är behäftad med svaghet
Heb 5:3
och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket.
Heb 5:4
Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad av Gud, liksom Aron.
Heb 5:5
Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst utan fick den av honom som sade: Du är min son, jag har fött dig i dag,
Heb 5:6
liksom han på ett annat ställe säger: Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek.
Heb 5:7
  Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja.
Heb 5:8
Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida,