Läs bibeltext

Heb 5:7
  Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja.
Heb 5:8
Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida,
Heb 5:9
och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning,
Heb 5:10
av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.
Heb 5:11
Om detta finns mycket att säga, men det är svårt att få er att förstå det eftersom ni har blivit tröga att lyssna.
Heb 5:12
Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men i stället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk i stället för fast föda.
Heb 5:13
Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet.
Heb 5:14
Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont.
Heb 6:1
  Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna: omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud
Heb 6:2
och läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom.
Heb 6:3
Nej, med Guds tillåtelse går vi vidare.