Läs bibeltext

Heb 7:1
Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den Högste. Det var han som mötte och välsignade Abraham när denne vände tillbaka efter sin seger över kungarna.
Heb 7:2
Det var åt honom Abraham gav tionde av allt. Först och främst betyder hans namn "rättfärdig konung", vidare är han kung i Salem, det vill säga "fredskonung".
Heb 7:3
Han har ingen far, ingen mor och inget stamträd. Hans dagar har ingen början, hans liv inget slut. Han är lik Guds son: han förblir präst för alltid.
Heb 7:4
  Betänk hur stor han måste vara, denne som Abraham, vår stamfader, gav sitt bästa krigsbyte som tionde.
Heb 7:5
De bland Levis efterkommande som blir präster skall enligt lagen uppbära tionde av folket, alltså av sina bröder, fast också de härstammar från Abraham.
Heb 7:6
Men Melkisedek, som inte var av deras släkt, uppbar tionde av Abraham och välsignade honom som dock hade fått Guds löften,
Heb 7:7
och ingen kan förneka att det är den ringare som blir välsignad av den som är förmer.
Heb 7:8
I det ena fallet är det dödliga människor som tar emot tionde, men i det andra en om vilken det vittnas att han alltid lever.
Heb 7:9
Och på sätt och vis har Levi, som får tionde, själv gett tionde genom Abraham.
Heb 7:10
Ty som ännu ofödd var han till i sin förfader när Melkisedek mötte denne.
Heb 7:11
  Om nu fullkomlighet hade kunnat vinnas genom leviternas prästämbete - på detta var ju folkets lagstiftning byggd - fanns det då någon anledning att säga att det kommer en präst av annat slag, en sådan som Melkisedek, och inte en sådan som Aron?