Läs bibeltext

Heb 7:25
Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem.
Heb 7:26
  En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna.
Heb 7:27
Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.
Heb 7:28
Lagen förordnar överstepräster med mänskliga svagheter, men den ed som avlöser lagen har insatt en som är son och har nått evig fullkomlighet.
Heb 8:1
Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta: Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen
Heb 8:2
och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte av någon människa.
Heb 8:3
En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor och därför måste också vår ha något att bära fram.
Heb 8:4
Om han nu vore här på jorden skulle han inte ens vara präst, eftersom det finns andra som frambär gåvorna enligt lagen.
Heb 8:5
Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet: Se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget.
Heb 8:6
Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften.
Heb 8:7
Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat.