Läs bibeltext

Heb 8:6
Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften.
Heb 8:7
Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat.
Heb 8:8
Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister:
    Se, dagar skall komma, säger Herren,
    då jag skall sluta ett nytt förbund
    med Israels hus och Juda hus,
Heb 8:9
    ej såsom det förbund jag slöt med deras fäder
    den dag jag tog dem vid handen
    och förde dem ut ur Egyptens land.
    Ty de förblev inte i mitt förbund,
    och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren.
Heb 8:10
    Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus
    i kommande dagar, säger Herren:
    Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen
    och inrista dem i deras hjärtan.
    Jag skall vara deras Gud,
    och de skall vara mitt folk.
Heb 8:11
    Ingen skall behöva undervisa sin landsman,
    ingen sin bror, och säga: Lär känna Herren.
    Alla skall veta vem jag är,
    från den minste till den störste.
Heb 8:12
    Jag skall förlåta dem deras orättfärdighet,
    och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.
Heb 8:13
Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna.
Heb 9:1
Det förra förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin helgedom, som dock var jordisk.
Heb 9:2
Ett tält blev inrett med ett främre rum för lampstället, bordet och skådebröden; det kallas det heliga.
Heb 9:3
Bakom det andra förhänget fanns det rum som kallas det allra heligaste.