Läs bibeltext

Heb 9:2
Ett tält blev inrett med ett främre rum för lampstället, bordet och skådebröden; det kallas det heliga.
Heb 9:3
Bakom det andra förhänget fanns det rum som kallas det allra heligaste.
Heb 9:4
Där stod ett gyllene rökelsealtare och förbundsarken, som var helt överdragen med guld. I den fanns ett guldkärl med mannat, Arons stav, den som hade skjutit gröna skott, och förbundstavlorna.
Heb 9:5
Ovanpå arken stod härlighetens keruber, som skuggade försoningsstället. Men jag kan inte här dröja vid varje enskild sak.
Heb 9:6
  Så var det hela anordnat. I tältets främre rum går prästerna ständigt in när de förrättar gudstjänsten.
Heb 9:7
I det andra rummet går bara översteprästen in, en gång om året och då alltid med blod som han bär fram för sina egna och folkets ouppsåtliga synder.
Heb 9:8
Därmed visar den heliga anden att vägen in i helgedomen inte ligger öppen så länge det främre rummet ännu består.
Heb 9:9
Det ger en bild av den tid som nu är: man frambär offergåvor som dock inte kan göra den som förrättar gudstjänsten fullkomlig, så att hans samvete är till freds.
Heb 9:10
Liksom när det gäller mat och dryck eller olika tvagningar är det fråga om idel yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning.
Heb 9:11
Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen.
Heb 9:12
Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt.