Läs bibeltext

Heb 9:15
  Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet.
Heb 9:16
När ett testamente föreligger måste det ju styrkas att den som har skrivit det är död;
Heb 9:17
testamentet blir giltigt först efter dödsfallet och har ingen verkan så länge dess upphovsman lever.
Heb 9:18
Därför kunde inte heller det förra förbundet instiftas utan blod.
Heb 9:19
När Mose hade läst upp alla lagens bud för hela folket tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop och stänkte det på själva boken och på allt folket
Heb 9:20
och sade: Med detta blod bekräftas det förbund som Gud har fastställt för er.
Heb 9:21
Likaså stänkte han blod på tältet och alla gudstjänstföremålen.
Heb 9:22
Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.
Heb 9:23
  Avbilderna av det som är i himlen måste alltså renas med sådana medel. Men de himmelska tingen själva kräver bättre offer.
Heb 9:24
Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak.
Heb 9:25
Och han gjorde det inte för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget.