Läs bibeltext

Heb 9:24
Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak.
Heb 9:25
Och han gjorde det inte för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget.
Heb 9:26
Då hade han måst lida många gånger alltifrån världens skapelse. Men nu har han trätt fram, en gång för alla, vid tidens slut, för att utplåna synden genom att offra sig själv.
Heb 9:27
Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas,
Heb 9:28
så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom.
Heb 10:1
Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt. Därför förmår den aldrig genom de årligen upprepade offren göra dem som träder fram med dem fullkomliga för all framtid.
Heb 10:2
Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar gudstjänsten skulle ju, efter att en gång ha blivit renade, inte längre vara medvetna om några synder.
Heb 10:3
Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synderna,
Heb 10:4
ty blod från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder.
Heb 10:5
Därför säger Kristus när han inträder i världen:
    Offer och gåvor begärde du inte,
    men en kropp har du danat åt mig.
Heb 10:6
    Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.