Läs bibeltext

Heb 10:1
Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt. Därför förmår den aldrig genom de årligen upprepade offren göra dem som träder fram med dem fullkomliga för all framtid.
Heb 10:2
Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar gudstjänsten skulle ju, efter att en gång ha blivit renade, inte längre vara medvetna om några synder.
Heb 10:3
Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synderna,
Heb 10:4
ty blod från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder.
Heb 10:5
Därför säger Kristus när han inträder i världen:
    Offer och gåvor begärde du inte,
    men en kropp har du danat åt mig.
Heb 10:6
    Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.
Heb 10:7
    Då sade jag: Se, här är jag.
    Som det står skrivet om mig i bokrullen
    har jag kommit, Gud, för att göra din vilja.
Heb 10:8
Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte, och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen.
Heb 10:9
Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla.
Heb 10:10
Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.
Heb 10:11
  Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer, som ändå aldrig kan avlägsna några synder.