Läs bibeltext

Heb 10:11
  Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer, som ändå aldrig kan avlägsna några synder.
Heb 10:12
Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida.
Heb 10:13
Där väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter.
Heb 10:14
Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade.
Heb 10:15
  Om detta vittnar också den heliga anden för oss. Först heter det:
Heb 10:16
Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar, säger Herren. Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen.
Heb 10:17
Och sedan: Deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.
Heb 10:18
Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer.
Heb 10:19
Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen
Heb 10:20
på den nya och levande väg genom förhänget - hans kropp - som han har invigt åt oss.
Heb 10:21
Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus.