Läs bibeltext

Heb 10:19
Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen
Heb 10:20
på den nya och levande väg genom förhänget - hans kropp - som han har invigt åt oss.
Heb 10:21
Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus.
Heb 10:22
Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten.
Heb 10:23
Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.
Heb 10:24
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar,
Heb 10:25
och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.
Heb 10:26
  Ty syndar vi med vett och vilja efter att ha lärt känna sanningen återstår inte längre något offer för synderna;
Heb 10:27
då väntar en fruktansvärd dom och en glupande eld som skall förtära dem som trotsar Gud.
Heb 10:28
Den som överger Moses lag måste utan förskoning dö, om två eller tre vittnar mot honom.
Heb 10:29
Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den som trampar Guds son under sina fötter, vanhelgar förbundsblodet, genom vilket han har blivit helgad, och kränker nådens ande?