Läs bibeltext

Heb 10:32
  Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden.
Heb 10:33
Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje, eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så.
Heb 10:34
Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse, och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt.
Heb 10:35
Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas.
Heb 10:36
Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat,
Heb 10:37
ty: Ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han skall inte dröja.
Heb 10:38
Min rättfärdige skall leva genom sin tro. Men: Om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig.
Heb 10:39
Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv.
Heb 11:1
Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.
Heb 11:2
För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd.
Heb 11:3
I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt.