Läs bibeltext

Heb 12:5
Och ni har glömt den uppmaning som riktas till er som till söner:
    Min son, var tacksam för Herrens tuktan
    och förlora inte modet när han straffar dig.
Heb 12:6
    Ty den Herren älskar, den tuktar han,
    och han agar var son som han har kär.
Heb 12:7
Det är för att fostras ni får lida. Gud behandlar er som söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far?
Heb 12:8
Om inte ni blir tuktade, lika väl som alla andra, är ni inga riktiga söner, utan oäkta.
Heb 12:9
Våra jordiska fäder tuktade oss, och vi fogade oss efter dem. Skall vi då inte så mycket mer böja oss för andarnas fader, så att vi får leva?
Heb 12:10
Våra fäder tuktade oss ju för en kort tid och efter eget godtycke, men han gör det för vårt bästa, för att vi skall få del av hans helighet.
Heb 12:11
För stunden tycks väl varje tuktan vara mera till sorg än till glädje, men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet.
Heb 12:12
  Styrk därför era matta händer och svaga knän.
Heb 12:13
Gör stigen rak för era fötter, så att det ben som haltar inte går ur led utan i stället blir friskt igen.
Heb 12:14
Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren.
Heb 12:15
Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många.