Läs bibeltext

Jak 1:12
  Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.
Jak 1:13
Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen.
Jak 1:14
Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs.
Jak 1:15
Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.
Jak 1:16
Låt inte bedra er, mina kära bröder.
Jak 1:17
Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.
Jak 1:18
Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord, för att vi skulle bli den första skörd han får från dem han har skapat.
Jak 1:19
Håll detta i minnet, mina kära bröder.
Jak 1:19
Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede,
Jak 1:20
ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud.
Jak 1:21
Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er, och ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv.