Läs bibeltext

1 Pet 1:17
Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här.
1 Pet 1:18
Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder.
1 Pet 1:19
Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.
1 Pet 1:20
Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror.
1 Pet 1:21
Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud.
1 Pet 1:22
  Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta.
1 Pet 1:23
Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord,
1 Pet 1:24
ty:
    Människan är som gräset
    och all hennes härlighet som blommorna i gräset.
    Gräset vissnar och blommorna faller av.
1 Pet 1:25
    Men Herrens ord består i evighet.
Det är detta ord som har förkunnats för er.
1 Pet 2:1
  Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal.
1 Pet 2:2
Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.