Läs bibeltext

1 Pet 3:18
  Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden,
1 Pet 3:19
och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse.
1 Pet 3:20
  De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet.
1 Pet 3:21
På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått,
1 Pet 3:22
han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom.
1 Pet 4:1
  När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda,
1 Pet 4:2
så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja.
1 Pet 4:3
Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, liderlighet, fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan.
1 Pet 4:4
Därför blir de förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet, och då hånar de er.
1 Pet 4:5
Men de skall få svara inför honom som står redo att döma levande och döda.
1 Pet 4:6
Ty därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda: även om de som människor blev dömda kroppsligen, skulle de få leva andligen, som Gud.