Läs bibeltext

1 Pet 5:1
Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras:
1 Pet 5:2
Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet.
1 Pet 5:3
Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden.
1 Pet 5:4
Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.
1 Pet 5:5
  Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd.
1 Pet 5:6
Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne,
1 Pet 5:7
och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.
1 Pet 5:8
Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.
1 Pet 5:9
Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen.
1 Pet 5:10
Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet.
1 Pet 5:11
Hans är makten i evighet, amen.