Läs bibeltext

1 Pet 5:5
  Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd.
1 Pet 5:6
Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne,
1 Pet 5:7
och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.
1 Pet 5:8
Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.
1 Pet 5:9
Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen.
1 Pet 5:10
Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet.
1 Pet 5:11
Hans är makten i evighet, amen.
1 Pet 5:12
Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och för att bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd, som ni skall stå fasta i.
1 Pet 5:13
  Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, och min son Markus hälsar er.
1 Pet 5:14
Hälsa varandra med kärlekens kyss.
  Frid åt er alla som lever i Kristus.

Petrus andra brev
 
2 Pet 1:1
Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.