Läs bibeltext

1 Joh 1:5
Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
1 Joh 1:6
Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
1 Joh 1:7
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.
1 Joh 1:8
Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss.
1 Joh 1:9
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
1 Joh 1:10
Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.
1 Joh 2:1
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig.
1 Joh 2:2
Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.
1 Joh 2:3
  Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud.
1 Joh 2:4
Den som säger: "Jag känner honom" men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom.
1 Joh 2:5
Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom.