Läs bibeltext

1 Joh 3:1
  Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom.
1 Joh 3:2
Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.
1 Joh 3:3
Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.
1 Joh 3:4
  Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet.
1 Joh 3:5
Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom.
1 Joh 3:6
Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har aldrig sett honom och känner honom inte.
1 Joh 3:7
  Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig.
1 Joh 3:8
Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.
1 Joh 3:9
Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud.
1 Joh 3:10
Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens: den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.
1 Joh 3:11
Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra.