Läs bibeltext

1 Joh 3:18
  Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.
1 Joh 3:19/20
Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.
1 Joh 3:21
Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud.
1 Joh 3:22
Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom.
1 Joh 3:23
Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.
1 Joh 3:24
Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.
1 Joh 4:1
Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.
1 Joh 4:2
Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud,
1 Joh 4:3
men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen.
1 Joh 4:4
Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen.
1 Joh 4:5
De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem.