Läs bibeltext

2 Joh 4
Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen så som Fadern har befallt oss.
2 Joh 5
Nu ber jag dig, min fru - och det jag skriver här är inte något nytt bud utan det som vi har haft från början - låt oss alla älska varandra.
2 Joh 6
Och detta är kärleken: att leva efter hans bud. Ja, detta är budet som ni har fått höra från början: att ni skall leva i kärleken.
2 Joh 7
Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist.
2 Joh 8
Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för utan får full lön.
2 Joh 9
Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Sonen.
2 Joh 10
Om någon kommer till er utan denna lära skall ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen.
2 Joh 11
Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling.
2 Joh 12
Jag har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck utan hoppas få komma till er och tala med er personligen, för att vår glädje skall bli fullkomlig.
2 Joh 13
Din utvalda systers barn hälsar dig.

Johannes tredje brev
 
3 Joh 1
Från den gamle till hans käre Gaius, som jag i sanning älskar.