Läs bibeltext

3 Joh 5
Käre broder, du visar dig trogen i allt du gör för bröderna fast de kommer från annat håll.
3 Joh 6
De har vittnat om din kärlek inför vår församling. Det är bra om du på ett sätt som är Gud värdigt hjälper dem att fortsätta resan.
3 Joh 7
Det är ju för Namnets skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot någonting av hedningarna.
3 Joh 8
Alltså är det vi som måste sörja för dem, så att vi hjälper till att sprida sanningen.
3 Joh 9
  Jag har skrivit några rader till din församling. Men Diotrefes, som söker ta ledningen där, vill inte ha med oss att göra.
3 Joh 10
När jag kommer skall jag därför påtala hans handlingssätt, hur skamligt han förtalar oss. Och han nöjer sig inte med det, han vägrar att ta emot bröderna, och då andra vill göra det hindrar han dem och stöter ut dem ur församlingen.
3 Joh 11
  Käre broder, ta inte efter det onda utan det goda. Den som gör det goda kommer från Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.
3 Joh 12
Till förmån för Demetrios har alla, ja, sanningen själv, vittnat. Också vi kan vittna, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.
3 Joh 13
Jag har mycket att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna.
3 Joh 14
Jag hoppas snart få se dig, så att vi kan talas vid personligen.
3 Joh 15
  Frid över dig. Vännerna hälsar. Hälsa vännerna, var och en särskilt.