Läs bibeltext

Jud 15
för att sitta till doms över alla människor och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa handlingar och allt det oerhörda som dessa gudlösa syndare har sagt mot honom."
Jud 16
De knotar, är missnöjda och lever efter sina begär. De är stora i orden samtidigt som de smickrar dem som de kan ha nytta av.
Jud 17
Men ni, mina kära, skall komma ihåg vad som förutsades av vår herre Jesu Kristi apostlar.
Jud 18
De sade till er: "I den sista tiden skall det uppträda hädare som drivs av sina gudlösa begär."
Jud 19
Det är just de som vållar splittring, dessa som är alltigenom jordiska, utan ande.
Jud 20
  Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande.
Jud 21
Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv.
Jud 22
Somliga, sådana som tvivlar, skall ni ha förbarmande med
Jud 23
och rycka ur elden och rädda, men andra skall ni förbarma er över med fruktan, i avsky till och med för deras av kroppen nersölade kläder.
Jud 24
Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande,
Jud 25
den ende Guden som har räddat oss genom vår herre Jesus Kristus, hans är härligheten, storheten, styrkan och makten, före all tids början, nu och i all evighet, amen.